Rekordný počet návštevníkov na konferencii ProcessWorld Europe ´06 v Amsterdame

04. 07. 2006 | 7/2006 | Comments [0]

Viac ako 1300 návštevníkov zo 41 krajín – taká je bilancia 13. ročníka konferencie ProcessWorld Europe ´06, ktorá sa konala 18.-19. mája 2006 v Amsterdame. Konferencia organizovaná medzinárodnou softvérovou a poradenskou spoločnosťou firmou IDS Scheer patrí k najvýznamnejším konferenciám v oblasti Business Process Management v Európe. Zúčastnili sa jej odborníci z oblasti IT a procesného manažmentu, ktorí mali príležitosť diskutovať o budúcom vývoji a trendoch, ale aj vymeniť si skúsenosti z úspešných projektov v oblasti BPM. IDS Scheer v Amsterdame predstavila inovovanú, novú generáciu produktov portfólia ARIS. Veľký záujem bol o prezentácie zakladateľa spoločnosti Dr. Augusta-Wilhelma

Rekordný počet návštevníkov na konferencii ProcessWorld Europe ´06 v AmsterdameViac ako 1300 návštevníkov zo 41 krajín – taká je bilancia 13. ročníka konferencie ProcessWorld Europe ´06, ktorá sa konala 18.-19. mája 2006 v Amsterdame. Konferencia organizovaná medzinárodnou softvérovou a poradenskou spoločnosťou firmou IDS Scheer patrí k najvýznamnejším konferenciám v oblasti Business Process Management v Európe. Zúčastnili sa jej odborníci z oblasti IT a procesného manažmentu, ktorí mali príležitosť diskutovať o budúcom vývoji a trendoch, ale aj vymeniť si skúsenosti z úspešných projektov v oblasti BPM. IDS Scheer v Amsterdame predstavila inovovanú, novú generáciu produktov portfólia ARIS.

Veľký záujem bol o prezentácie zakladateľa spoločnosti Dr. Augusta-Wilhelma Scheera, Dr. Wolframa Josta, člena výkonnej rady a riaditeľa produktovej divízie IDS Scheer AG, ako aj o interview športového novinára Umberto Tana s futbalistom a európskym hráčom storočia Johannom Cruyffom.

Na konferencii ProcessWorld Europe odzneli skúsenosti a inovácie týkajúce sa BPM vo viac ako 100 prezentáciách a to nielen od expertov IDS Scheer prezentujúcich najnovšie trendy, ale aj od zákazníkov, prezentujúcich skúsenosti z vlastných projektov. Prezentácie sa venovali témam Enterprise Architecture, Business Process Modelling a Business Rules, Service Oriented Architecture (SOA) a Compliance Management.

Počas konferencie ProcessWorld Europe ´06 spoločnosť IDS Scheer predstavila úspešné projekty a novú generáciu nástrojov ARIS Platform for Process Excellence. Spoločnosť tým opäť posilnila svoju pozíciu lídra na globálnom trhu v oblasti softvéru pre BPM. Ako pokračovanie svojej webovej stratégie predstavila spoločnosť IDS Scheer návštevníkom existujúce a budúce produkty na základe webu, ktoré sú v súčasnosti využívané zákazníkmi na celom svete.

Na konferencii bol prezentovaný aj ARIS SmartPath určený pre SME zákazníkov. Kombinácia end-to-end ARIS riešení pre business process management a riešení mySAP All-in-One umožňuje zákazníkom zo segmentu SME významnú úsporu času implementácie a tým aj nižšie náklady na dodávky a prevádzku.

Helmut Kruppke, CEO IDS Scheer, odovzdal počas ProcessWorld Europe ´06 za veľkého potlesku ocenenie Business Process Excellence Awards 7 víťazom. Boli nimi: KLM v kategórii Stratégia, Volkswagen Audi za Process Design, Noris Bank za Process Implementation a Deutsche Post za Process Controlling. Corus Aluminium Walzprodukte GmbH získala Business Process Excellence Overall Prize. Helmut Kruppke odovzdal aj zvláštnu cenu pre malé a stredné podniky spoločnosti Schwenninger BKK a zvláštnu cenu za trvalú podporu komunity ARIS spoločnosti Air France.

“Ocenenie Business Process Excellence Awards je vyznamenaním pre klientov, ktorí majú bezhraničné odhodlanie a profesionalizmus, aby nasledovali cestu business process managementu bez výhrad a s pohľadom do budúcnosti. To znamená na strane našich klientov inováciu, odvahu k zmenám a jasný cieľ stať sa lepším ako konkurencia,” povedal Helmut Kruppke pri odovzdávaní ocenení.

Konferencie sa zúčastnilo 16 účastníkov z 8 firiem zo Slovenska, čo predstavuje historicky najvyššiu účasť slovenských zákazníkov v 13-ročnej histórii konferencie.


Write review