RFID – nové možnosti identifikácie tovarov

02. 06. 2006 | 1/2006 | Comments [0]

Skratka RFID má však dva významy, a to Radiofrequency Intechange of Data – radiofrekvenčná výmena dát a Radiofrequency Identification – radiofrekvenčná identifikácia. S vývojom ľudskej spoločnosti narastá aj množstvo vyrábaných tovarov a zvyšujú sa požiadavky na ich evidenciu. Všeobecne rozšírené a takmer samozrejmé čiarové kódy, ktoré umožňujú automatické snímanie kódu ako prostriedku vstupu údajov do jednotlivých informačných systémov sú už nepostačujúce.

This article is paid. Subscribe to access paid