Súčasná situácia zavelila ešte k tvrdšiemu pragmatizmu

15. 01. 2009 | 12/2008 | Comments [0]

Súčasná situácia zavelila ešte k tvrdšiemu pragmatizmu. Hovorí Roman Brestovanský, generálny riaditeľ IBM Slovensko: "Zložitá situácia na finančných trhoch, ktorá sa začala v USA – v najinovatívnejšej ekonomike sveta – a preniesla sa globálne nielen do bankovníctva a finančníctva, ale aj do ďalších priemyselných odvetví, nemôže nepostihnúť ani odvetvie informačných technológií. IT sú dnes integrálnou súčasťou takmer všetkých biznis procesov a služieb, a preto je namieste otázka – ako a či vôbec sa budú informačné technológie rozvíjať v najbližších rokoch."

Súčasná situácia zavelila ešte k tvrdšiemu pragmatizmu

Roman Brestovanský, generálny riaditeľ IBM Slovensko

Zložitá situácia na finančných trhoch, ktorá sa začala v USA – v najinovatívnejšej ekonomike sveta – a preniesla sa globálne nielen do bankovníctva a finančníctva, ale aj do ďalších priemyselných odvetví, nemôže nepostihnúť ani odvetvie informačných technológií. IT sú dnes integrálnou súčasťou takmer všetkých biznis procesov a služieb, a preto je namieste otázka – ako a či vôbec sa budú informačné technológie rozvíjať v najbližších rokoch. Odpoveď nie je ľahká. Ako vlastne prekonať túto krízu – tým si lámu hlavu svetoví makroekonómovia. Lídri ekonomicky najvyspelejších krajín zvolávajú summity, aby hľadali východiská. Pochopiteľne, odvetvie IT zastúpené najväčšími IT dodávateľmi aj užívateľmi teraz nanovo definuje nové stratégie a priority.

Image gallery

PDF attachement

Download PDF version of article


Write review