Trendy IT: obsah sa stáva kráľom

11. 04. 2007 | 4/2007 | Comments [0]

Spoločnosť Global Knowledge zverejnila prehľad najbližšie očakávaných udalostí v oblasti IT, ktorý vznikol na základe prognóz  analytikov, dodávateľov a konzultantov. Odborníci Global Knowledge sa prikláňajú k predpovedi analytika Leonarda Fulda z Fuld & Associates v Bostone, že prebiehajúci príbeh a trend ohľadne obsahu bude pokračovať aj v roku 2007 a bude to „svet informácií a ako z toho vydolovať peniaze.“

Trendy IT: obsah sa stáva kráľomSpoločnosť Global Knowledge zverejnila prehľad najbližšie očakávaných udalostí voblasti IT, ktorý vznikol na základe prognóz analytikov, dodávateľov akonzultantov. Odborníci Global Knowledge sa prikláňajú kpredpovedi analytika Leonarda Fulda zFuld & Associates vBostone, že prebiehajúci príbeh atrend ohľadne obsahu bude pokračovať aj vroku 2007 a bude to „svet informácií aako z toho vydolovať peniaze.“ Akvizícia You Tube Inc. bude tvoriť len vrchol ľadovca. Google bude lákať poskytovateľov obsahu na ich výnosy za propagáciu Google alebo možné výnosy za propagáciu.

„Objavia sa aj iné mega prípady,“ ako povedal L. Fuld vnedávnom rozhovore pre News Corp. Určite vtomto roku uvidíme vznik ďalšej novej firmy, ak príde obsah, na základesplynutia viacerých tradičných mediálnych spoločností, ktoré nezvládnu zvýšenú prebiehajúcu konkurenčnú súťažposkytovateľov obsahu pre internet. Neuvádza sa oblasť blogu ašpeciálni poskytovatelia obsahu. Podľa týchto indícií TV na internete začne vroku 2007. Budeme otom počuť, že to bolo aj predtým, ale myslíme si, že to bude tento rok, následne ako to predpovedal guru komunikácie sinternetovým protokolom Jeff Pulver: „Každá TV sieť, filmové štúdio atvorca obsahu sa začne prikláňa priamo kinternetu apriamo kstratégii PDA.“

Raj hakerov

Malware, špióni, vírusy, červy budú pokračovať vspôsobovaní bolestí hlavy v podnikoch, vládnych inštitúciách apoužívateľom technických prostriedkov. McAfee Inc. ako jeden z dodávateľov prostriedkov bezpečnosti IT predpovedá, že hakery sa zamerajú na súbory MP3. Pravdepodobne tiež plánujú umiestniť nástrahy vodkazoch na internetové video, pretože surfery nemyslia a nerozmýšľajú či kliknúť na multimediálny odkaz. Počas roka sa vyskytne najmenej niekoľko útokov na kybernetickú bezpečnosť súvisiacu s pritvrdenými teroristickými útokmi, možno priamo al-Kajdou, ale útoky budú neopodstatnené anedoložené aveľmi skoro sa nájdu iné okolnosti obávať sa.

Spam aešte mnohokrát spam

Bude horšie, pretože už bolo lepšie. Áno, predpovedali sme to aj vuplynulom roku aočakávame, že to povieme znovu na konci tohto roka. Budeme odvážni, ak uvedieme spôsob ako to zlepšiť: ak si poskytovatelia internetových služieb zavedú zmluvné podmienky služby, ak si používatelia budú primerane chrániť svoje počítače aak poskytovatelia budú rušiť kontá tých používateľov, ktorých počítače sú prekvapujúcimi zombiami vysielajúcimi spam. Trestné stíhanie bude pokračovať podľa rozličných národných aštátnych zákonov nasmerovaných na nasadenie klietky na spamerov.

Rozvoj sietí Wi-FiUrbanisti, hoci vmenších mestách acestujúci vtýchto mestách ocenia globálny rozvoj mestských sietí Wi-Fi, ktoré sa počas roka 2007 budú rozvíjať aprevádzkovať. Wi-Fi svet sa vtomto roku rozhodne rozvinie. Dosiahnuť vyššiu úroveň spojenia vedie výrobcov hardvéru, aby na trh uviedli malé zariadenia sklávesnicou, ktoré sú vsúčasnosti použiteľné amnoho profesionálov amilovníkov dômyselných mobilných prístrojov bude využívať nové výrobky, ktoré dodá Research in Motion Ltd BlackBerry v reálnej súťaži.

Preferovanie otvorených prostriedkov

Zvyšujúci počet počítačových používateľov, vrátane vládnych inštitúcií, obecne prejde na Linux aaplikácie otvorených prostriedkov (open – source), čiastočne ako náhrada operačného systému Vista. Microsoft bude pokračovať s vytesnením výrobcov operačných systémov. Red Hat Inc. bude pokračovať vo vytesnení svojich konkurentov monolitickým softvérom. Spoločnosť otvorených prostriedkov bude pokračovať rovnakými slovami otomto druhu vytesnenia, vyjadrujúc svoje stanovisko adokonalé pohŕdanie následne, ako sa stanú otvorené prostriedky častejšie využívané.

Web 3.0 aďalej

Počuť nesúhlasné prejavy ohľadne Web 3.0. Očividne sa vynechal Web 2.5, hoci po Web 2.0 bol úplne realizovaný. Jedna vec je istá, Web sa nachádza všade tam, kde je vpočítači elektronická pošta. Spolupráca, wikipédia, blogy, aplikácie generované používateľmi, rozvoj všetkého bude pokračovať v roku 2007. Adebaty odefiníciách ačo presne je Web 2.0 alebo Web 3.0 alebo …, budú pokračovať počas celého tohto roku aaj ďalej.

Unifikácia

Okrem zlúčení aprírastkov medzi poskytovateľmi obsahu, vidíme upevnenie trhu IT. Oracle Corp bude pokračovať vinvestovaní najväčšieho množstva peňazí. Microsoft ako vždy, kúpi spoločnosti so zaujímavými technológiami. Trh poskytovateľov komunikácií sa na konci roku zúži na niekoľkých hráčov podľa toho, ako sa spoločnosti pokúsia udržať vkonkurenčnej súťaži azačnú ponúkať hlasové, rádiové, internetové ainé služby vjednom balíčku.Analytik Jeff Kagan predpokladá, že „nadchádzajúca vlna konkurenčnej schopnosti bude najničivejšia od polovice 90 rokov uplynulého storočia. Aešte ničivejšia.“ Predpokladá, že jednotlivé koncové komunikačné zariadenia, ako sú bunkové telefóny,telefóny na pevnom účastníckom vedení atelevízne prijímače budú pracovať spolu. „Ak telefón vyzváňa, budeme schopní vidieť na televíznej obrazovke kto volá,prihlásiť sa na televíznom prijímači alebo počítači alebo na telefóne, pretože všetky zariadenia budú spoločne využívať rovnakú komunikačnú sieť.“ Tento rok, ako povedal, bude križovatkou pre všetkých, ktorí unifikáciu považujú za náhodu.

(mk)

Kľúčové slová : spam, siete wifi, web3.0, unifikácia

Image gallery

PDF attachement

Download PDF version of article


Write review