Trendy v internetovej reklame

30. 07. 2006 | 12/2001 | Comments [0]

Trendy v internetovej reklame. Internet predstavuje v súčasnosti médium, ktoré ponúka najširšiu škálu reklamných formátov. Práve tento fakt určite bude v najbližšej budúcnosti zohrávať dôležitú úlohu, keďže vďaka tejto skutočnosti bude vedieť internet presne splniť predpoklady, ktoré od reklamy očakáva zadávateľ.

Trendy v internetovej reklameInternet predstavuje v súčasnosti médium, ktoré ponúka najširšiu škálu reklamných formátov. Práve tento fakt určite bude v najbližšej budúcnosti zohrávať dôležitú úlohu, keďže vďaka tejto skutočnosti bude vedieť internet presne splniť predpoklady, ktoré od reklamy očakáva zadávateľ. Treba tiež vziať do úvahy vznik internetových rádií a internetových televíznych kanálov. Odliv finančných prostriedkov pochádzajúcich z reklamy pocítia najviac určite klasické elektronické médiá, pretože printové médiá sú od internetu predsa len odlišnejšie. Najväčšie výhody internetovej reklamy spočívajú v štyroch faktoroch, a to: zadávateľ vie, za čo zaplatí, reklama je interaktívna, čiže užívateľ sa môže okamžite dozvedieť bližšie informácie o predmete reklamy a je maximálne kreatívna a v neposlednom rade je v prostredí internetu možné maximálne presný targeting (zacielenie) reklamy na cieľovú skupinu.

CENA

V prípade internetovej reklamy zadávateľ vie presne za čo zaplatí. Cena sa stanovuje nasledovne :

a) CPT – cost per thousand – cena za tisíc impresií, b) CPA – cost per action – cena za akciu (napr. CPC), c) CPC – cost per click – cena za jeden klik na reklamné zobrazenie.

Z tohto dôvodu nie je podstatná návštevnosť jednotlivých stránok, alebo ich podiel na trhu, ale fakt, koľko zobrazení reklamy sa objedná a koľko individuálnych užívateľov prichádza na dané stránky.

INTERAKTIVITA

Užívateľ vidí reklamu na nový model automobilu. Keby takúto reklamu zhliadol v televízii, časopise, či počul v rádiu, musel by navštíviť show-room, aby sa o danom modeli dozvedel viac informácií. Na internete mu stačí prísť kurzorom myši na reklamu, ktorú vidí a kliknúť na ňu. V prehliadači sa mu okamžite zobrazí web stránka, ktorá mu o tomto automobile môže priniesť všetky dostupné informácie. Ak je spokojný s technickými parametrami, tak sa potom môže rozhodnúť pre osobnú návštevu prezentačných a predajných priestorov. Inak by sa mu mohlo stať, že by mu nevyhovoval objem batožinového priestoru, či maximálne zrýchlenie z 0 na 100 km/h a cestu by meral zbytočne.

KREATIVITU

Ktoré médium ponúka viac možností pre kreativitu a nápaditosť reklamy ako internet? Odpoveď znie: žiadne. Napríklad existujú bannery, ktoré sa menia podľa toho, na ktorom mieste sa nachádza kurzor, prípadne menia farby podľa pohybu myši, či vám z nich padajú kvapky, keď na ne prídete kurzorom. Takéto delikatesy neprinesie žiadny televízny prijímač. Jediné čo internetu chýba, je schopnosť prenášať vône, aj keď prvé pokusy priniesť človeku aj tento pôžitok už existujú, predsa len chvíľu potrvá, kým budete môcť parfum zobrazený na monitore aj cítiť.

TARGETING INTERNETOVEJ REKLAMY

V zacielení reklamy je internet doslova neprekonateľný. Je viac parametrov, podľa ktorých sa toto zacielenie (targeting) realizuje v praxi.

  • Technický targeting – Umožňuje zobrazovať reklamu podľa typu operačného systému, verzie prehliadača, krajiny pôvodu užívateľa, času, v ktorom sa zobrazuje. * Multidimenzionálny targeting – Umožňuje zobrazovať reklamu podľa regiónu, životného štýlu a tematiky danej webovej stránky. Čiže reklamu na počítačovú hru neuvidí človek surfujúci po stránkach hospodárskych novín, a reklama predplatného ekonomického časopisu nebude zverejnená na stránke venovanej počítačovým hrám. Priamy targeting – Umožňuje zobrazovať reklamu na základe údajov, ktoré o sebe zadá užívateľ priamo. Využíva sa pri takzvanej vyžiadanej reklame, kedy sa užívateľ zaujíma o pravidelný či nepravidelný prísun informácií z oblasti, ktorá mu je blízka.

BANNER

Aj keď sa v online reklamnej brandži hovorí stále hlasnejšie o nových formách reklamy “beyond the banner” a vyvíjajú sa nové technológie, je v súčasnosti reklamný pruh, čiže banner stále číslom jeden vo svete www. Tento fakt je daný na jednej strane jednoduchosťou zhotovenia najrozličnejších bannerov, ako aj šírkou ponuky miest pre bannery v sieti. Pojem “Button” sa etabloval pre menšie rozmery banneru.

Zatiaľ čo vznikla celá škála druhov bannerov, ktoré ponúkajú rozličné možnosti grafického spracovania a interaktivity, základné znaky majú spoločné : ? integrácia do webovej stránky, ? pravouhlý formát, ? možnosť interaktivity pre užívateľa V princípe má integrácia banneru do webovej stránky za úlohu pritiahnuť pozornosť užívateľa zo stránky samotnej na banner a doviesť ho k interaktivite. Práve táto skutočnosť spôsobuje vznik nových bannerov, ktoré majú užívateľa uloviť pre reklamné účely.

ANIMOVANÝ BANNER

Už staršie prehliadače podporujú formát Gif89a, ktorý umožňuje také zobrazovanie jednotlivých sekvencií, že vzniká ich animácia a reklamné posolstvo sa zobrazuje ako keby v malom filme. Ide o najčastejšie využívaný druh banneru, ale aj napriek tomu nie je možnosť interaktivity zmenená oproti statickému banneru. Za veľmi dobrý výsledok reklamnej kampane sa považuje, ak sa dosiahne click-rate 1 percento, keďže priemerne dosahuje hranicu 0,5 – 0,8 percenta (click-rate – pomer zobrazení reklamy a kliknutí na reklamu, neberie sa do úvahy samotné zhliadnutie propagovanej stránky).

HTML BANNER

Na rozdiel oproti klasickému banneru obsahuje tento druh okrem grafiky aj rozličné príkazy HTML, ktoré umožňujú využitie interaktívnych prvkov ako Pull-Down Menu či políčka na výber, a tým pádom prichádza k podstatnému rozšíreniu možností odskoku na inú stránku, keďže užívateľ má na výber viac možností.

NANOSITE BANNER

Nanosite banner sa dá tiež popísať ako mini web stránka. Užívateľovi sa po kliknutí naň nezobrazí nová stránka, ale ďalšia reklama na tom istom mieste. Je to vhodná forma reklamy napríklad pre spoločnosť, ktorá nemá vlastné webstránky.

RICH-MEDIA BANNER

Typu banneru rich-media sa hovorí “multimediálny banner” a využíva doplnky a serverové rozšírenia ako audio, video, 3D a pod.

INTERSTITIALS

Interstitials je tradičný “reklamný break”. Pred tým, ako sa užívateľovi načíta stránka, ktorej adresu si zvolil v prehliadači, uvidí na niekoľko sekúnd reklamnú stránku. Táto reklama má jednu vlastnosť úplne zhodnú s rádiom či televíziou, a síce, že sa jej užívateľ nemôže vyhnúť. Výhoda oproti banneru spočíva v tom, že sa dá pri jeho tvorbe využiť viac grafiky a doplňujúcich prvkov. Taktiež je podstatne väčší, čiže dokáže pritiahnuť pozornosť. Umiestňovať ho treba citlivo, aby neprichádzalo k negatívnym reakciám, t.j. ak ide o produktovú reklamu voliť stránky, ktoré navštevuje produktová cieľová skupina.

POP-UP

Pop-up ako forma interstitials využíva len slabší druh prerušenia. Reklama sa nezobrazí priamo v prehliadači užívateľa, ale je obsahom nového okna, ktoré sa otvorí automaticky.

DIRECT E-MAIL

Direct e-mail ponúka veľmi dobrú možnosť targetingu reklamy. Je to rýchle a cenovo výhodné médium. Užívateľ mu venuje vysokú pozornosť obzvlášť v prípadoch, ak si ho pred tým objednal.

NEWSLETTER

E-maily, ktoré obsahujú Newsletter, sú tiež vhodným reklamným nosičom. Sú vhodné pre špecifickú reklamu, ktorá priamo zasahuje do oblasti, z ktorej pochádza obsah Newslettra. Naviac existuje predpoklad vysokej účinnosti, keďže užívateľovi so záujmom o financie sa môže predstaviť investorská či poradenská firma.

COMET CURSOR

Comet cursor je nový druh reklamy, ktorý dáva klasickú šípke nový vzhľad. Takto sa zvyšuje prepojenie medzi webstránkou či bannerom a zadávateľom reklamy.

SUPERSTITIALS

Superstitials je veľmi efektívnou a dynamickou reklamou, ktorá navonok pôsobí ako televízny spot. Vyrába sa vo formáte Flash 3, ktorý jej umožňuje animovaný vzhľad podobný filmu a využívanie zvuku. Priemerne dosahuje úspešnosť 8 až 22 percent CTR (CTR – click through rate – pomer zobrazení reklamy a zhliadnutí propagovaných stránok).

Z množstva informácií o internetovej reklame vyplýva, že vyznať sa v nej nie je ľahké. To je dôvod, prečo vznikajú e-Advertiseri. Sú to spoločnosti, ktoré sa venujú výlučne internetovej reklame, a tým pádom sú schopní zachytávať najnovšie trendy online reklamy. Vedia spracovať komplexné riešenie reklamnej kampane a zabezpečiť jej realizáciu od A po Z. Taktiež majú odskúšané postupy, ako dosiahnuť čo najvyššiu úspešnosť kampane, ako ju naplánovať časovo a ako nasadiť jednotlivé webstránky. Navonok to môže vyzerať ľahko, ale existuje veľmi veľa parametrov, ktoré zostávajú pred užívateľom navonok ukryté. A ako vyzerajú vyššie popísané chuťovky internetovej reklamy sa môžete dozvedieť aj na internetovej adrese Chutovky

DAG PALOVIČ

Image gallery


Write review