Trh kopírok, tlačiarní a multifunkčných zariadení

18. 07. 2006 | 3/2005 | Comments [0]

Trh kopírok, tlačiarní a multifunkčných zariadení. Trh kopírok, tlačiarní a multifunkčných zariadení v EMEA narastol v roku 2005 o 7 % s počtom 11,65 milióna predaných kusov.  Počet predaných kusov v roku 2009 dosiahne 12,33 milióna, čo predstavuje 2,5 %  nárast (CAGR). Gartner hovorí, že trh tlačiarní narastie v EMEA o 3,5% na 49,6 milióna predaných kusov. Počas piatich rokov minú koncoví užívatelia za tieto zariadenia 22 miliárd USD.

Trh kopírok, tlačiarní a multifunkčných zariadení Trh kopírok, tlačiarní a multifunkčných zariadení vEMEA narastie vroku 2005 o 7 % spočtom 11,65 milióna predaných kusov. Počet predaných kusov vroku 2009 dosiahne 12,33 milióna, čo predstavuje 2,5 % nárast (CAGR). Gartner hovorí, že trh tlačiarní narastie vEMEA o 3,5% na 49,6 milióna predaných kusov. Počas piatich rokov minú koncoví užívatelia za tieto zariadenia 22 miliárd USD.

„V roku 2009 zaznamená trh dve zmeny. Jednofarebné zariadenia nahradia prístroje umožňujúce farebnú tlač. A po druhé: Multifunkčné prístroje nahradí zariadenie sjedinou funkciou,“ povedala Sharon McNeeová, hlavná analytička Gartner. Do roku 2009 bude 18 percent týchto prístrojov umožňovať farebnú tlač či kopírovanie. Pritom vroku 2004 mali tieto multifunkčné prístroje podiel iba 10 %.

Image gallery

PDF attachement

Download PDF version of article


Write review