Virtualizácia je ešte len na začiatku

16. 01. 2009 | 12/2008 | Comments [0]

VIrtualizácia ešte len na začiatku. Nový celosvetový prieskum, ktorý vznikol v spolupráci so spoločnosťou HP, preukázal, že hoci 86 percent manažérov pre IT už realizovalo projekty virtualizácie, väčšina z nich je len v úvodných fázach. Spomedzi tých, ktorí už začali projekty realizovať, 89 percent očakáva, že do roku 2010 budú virtualizovať jednu štvrtinu svojho technologického prostredia. Väčšina však ešte neodhalila celú silu a potenciál virtualizácie, keďže len jedna tretina respondentov vníma virtualizáciu ako hodnotný nástroj na zlepšenie obchodných výsledkov.

Virtualizácia je ešte len na začiatku

Nový celosvetový prieskum, ktorý vznikol v spolupráci so spoločnosťou HP, preukázal, že hoci 86 percent manažérov pre IT už realizovalo projekty virtualizácie, väčšina z nich je len v úvodných fázach. Spomedzi tých, ktorí už začali projekty realizovať, 89 percent očakáva, že do roku 2010 budú virtualizovať jednu štvrtinu svojho technologického prostredia. Väčšina však ešte neodhalila celú silu a potenciál virtualizácie, keďže len jedna tretina respondentov vníma virtualizáciu ako hodnotný nástroj na zlepšenie obchodných výsledkov.

Nasadzovanie virtualizácie v celosvetovom meradle prudko stúpa. A hoci mnohí respondenti v prieskume uviedli očakávanie, že budú nakoniec virtualizovať 75 percent svojho prostredia, manažéri pre IT a ďalší ľudia zodpovední za rozhodnutia v tejto oblasti ešte stále nevnímajú peniaze, ktoré minú na virtualizáciu ako investíciu do rastu podniku. Len málo z nich nasadzuje virtualizáciu na základe komplexnej stratégie, čo môže obmedzovať schopnosť vytvárať obnoviteľné, flexibilné zdroje zamerané na priority podniku.

Čo sa zanedbáva

Zatiaľ čo respondenti chápu, že virtualizácia znižuje náklady a zvyšuje efektivitu (80 percent respektíve 70 percent), väčšina si nespája účinnejšiu a nákladovo efektívnejšiu infraštruktúru vytvorenú tak, aby sa adaptovala na meniace sa potreby podniku, s celkovým posilnením výkonnosti podniku. Len 37 percent si spája virtualizáciu so zrýchlením rastu a 35 percent ju pokladá za konkurenčnú výhodu.

„Spoločnosti, ktoré si uvedomia celkový potenciál virtualizácie dokážu zrýchliť svoj rast prostredníctvom jednoduchšieho uvádzania nových alebo rozšírených služieb,“ povedala Ann Livermorová, výkonná viceprezidentka divízie Technology Solutions Group v HP. „Stratégia postavená len na nákladoch a efektivite prehliada schopnosť virtualizácie znižovať riziko pomocou zlepšenia kontinuity aktivít podniku a zvýšenia ochrany údajov koncových užívateľov.“

Jeden z IT manažérov v Číne, ktorý rozumie sile virtualizácie, sa vyjadril: „S vývojom podniku rastie potreba väčšieho počtu operačných platforiem. Teraz, po investovaní do virtualizácie, už nebudeme istý čas musieť pridávať ďalší hardvér a vieme ten existujúci prispôsobiť zmenám podniku a jeho potrebám.”

Image gallery

PDF attachement

Download PDF version of article


Write review