Výdaje na RFID prekročia 3 miliardy USD

17. 07. 2006 | 1/2006 | Comments [0]

Výdaje na RFID prekročia 3 miliardy USD. RFID začína byť stredom pozornosti. Výdaje na potrebný hardvér a softvér budú ku koncu roka 2006 a 2007 rásť. Vyplýva to z analytickej správy Gartner, kde sa o.i. uvádza, že celosvetové výdaje na RFID za rok 2005 činili 504 miliónov USD.

Výdaje na RFID prekročia 3 miliardy USD

RFID začína byť stredom pozornosti. Výdaje na potrebný hardvér a softvér budú ku koncu roka 2006 a 2007 rásť. Vyplýva to zanalytickej správy Gartner, kde sa o.i. uvádza, že celosvetové výdaje na RFID za rok 2005 činili 504 miliónov USD. Vporovnaní srokom 2004 dôjde k39% nárastu investícií do tejto technológie. RFID bude postupne prijímaná vtých odvetviach, ktoré vRFID skutočne vidia prínos pre podnikanie. Pre rok 2006 Gartner očakáva predaj nových licencií za 751 miliónov USD. Do roku 2010 by investície do RFID mohli dosiahnuť hranice 3 miliárd USD .

„To, že sú čiarové kódy používané vdistribučných centrách neznamená, že RFID bude tiež používané,“ povedal Jeff Woods, viceprezident Gartner pre výskum. „Organizácie objavujú skutočnú hodnotu RFID práve tam, kde nemôžu čiarové kódy používať. To je dôvod, prečo sa RFID začína presadzovať. Navyše sa čím viac verejne diskutuje o prvých prípadoch využitia RFID. Preto vrokoch 2006-2007 očakávame väčšie rozšírenie RFID v rozličných sektoroch, a to nielen v obchodovaní a predaji.

Analytici Gartner podotýkajú, že o RFID nemožno uvažovať len ako o obyčajnej náhrade čiarových kódov. Obe technológie budú existovať a vzájomne sa doplňovať, takže užívatelia si môžu vybrať tú správnu technológiu zberu dát podľa konkrétnych potrieb.

„Vo väčšine prípadov sú čiarové kódy vhodné pre zber dát vštruktúrovaných procesoch, napr. v skladoch. To sa behom ďalších päť až sedem rokov nezmení,“ povedal J. Woods. „RFID štítky sa však budú využívať pri zbere dát zmobilných zariadení a tiež v prípade neštruktúrovaných a náhodných podnikových procesov. To sa týka napríklad predajní alebo nemocníc, kde sa o nejakej kontrole nad prebiehajúcimi procesmi nedá ani hovoriť.“

„Vo väčšine prípadov bude RFID používané voblastiach, kde proces nie je kontrolovaný podnikovou aplikáciou,“ dodal J. Woods. Woods vyvracia prevládajúci názor, že RFID bude len rozširovať funkčnosť existujúcich podnikových aplikácii. Práve naopak, „Aby RFID prinieslo očakávané prínosy a plne zhodnotilo svoj potenciál, bude potrebné vyvinúť celkom nové podnikové aplikácie,“ tvrdí J. Woods.

Až na evidenciu majetku bude mať každé odvetvie špecializované použitie. Aj keď jednotlivé odvetvia sa navzájom môžu poučiť, odvetvia sa budú líšiť mierou špecifického vývoja. Medzi odvetvia snajväčšími príležitosťami pre využití RFID patrí obchod, letectvo, obrana. Najrýchlejšie sa RFID presadí v zdravotníctve, logistike a farmaceutickom odvetví. I keď niektoré logistické a zasielateľské firmy vyvíjajú určité úsilie, väčšina RFID technológii zatiaľ nedozrela. RFID je technológia pre automatický zber dát, ktorá využíva rádiové vlny kprenosu dát medzi čítacím zariadením a RFID štítkom pre identifikáciu, záznam a lokalizáciu predmetu. RFID preto nutne nevyžaduje fyzický kontakt pre prenos dát zo štítku na čítačku.

20.1.2006

Image gallery


Write review