Zostanú iba štyri profesné oblastí: technológie, informácie, procesy a vzťahy.

20. 07. 2006 | 12/2005 | Comments [0]

Zostanú iba štyri profesné oblastí: technológie, informácie, procesy a vzťahy. Tento človek bude mať technickú kvalifikáciu, znalosti lokálneho prostredia, znalosti procesov v odvetví a manažérske schopnosti. Taký človek potom nepovie: “Pracujem v IT”, ale napríklad povie: „Dva roky som pomáhal navrhnúť proces predaja prostredníctvom internetu, vďaka čomu sme zvýšili príjmy podniku o 20 %.” 

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.