Ako premýšľajú hackeri

10. 09. 2006 | 9/2006 | Comments [0]

Sebastian Schreiber založil spoločnosť Svss GmbH v roku 1998 s cieľom zhromažďovať a následne využívať odborné hackerské znalosti k zlepšeniu IT bezpečnostných systémov. Spoločne so svojim tímom predvádzali komplexné testy preniknutia pre významné firmy, pravidelne prispieva do rôznych odborných časopisov a prednáša na medzinárodných kongresoch.

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.