Ako správne používať penetračné testy?

06. 08. 2008 | 6/2008 | Comments [0]

Začneme tým, čím penetračný test nie je. Penetračný test nie je jedinou formou testovania bezpečnosti systémov. Požiadavka skutočne prakticky overiť možnosť narušenia bezpečnosti systému odlišuje penetračné testy od neprienikových foriem testovania, pričom obe formy majú svoje výhody aj nevýhody. Penetračný test nie je analýzou rizík.

This article is paid. Subscribe to access paid