Analýza rizík ako neodmysliteľná súčasť systému riadenia informačnej bezpečnosti

06. 08. 2008 | 6/2008 | Comments [0]

Systém manažérstva informačnej bezpečnosti – SMIB (Information Security Management Systems) preukazuje, že prijaté ochranné opatrenia v oblasti informačných technológií sú zavedené s požadovanou úrovňou záruk. 

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.