Bezpečnosť až na prvom mieste

06. 08. 2008 | 6/2008 | Comments [0]

Bezpečnosť IT prostredia je veľmi široká téma, ktorá siaha od fyzickej bezpečnosti konkrétnych zariadení až po zabezpečenie údajov. Údaje, či už osobné, prihlasovacie, fotky, podnikové dáta, elektronickú poštu alebo dôležité a tajné dokumenty, si ceníme čoraz viac.

Bezpečnosť až na prvom mieste

Bezpečnosť je vdnešnom dynamickom svete nepochybne jedným znajfrekventovanejších výrazov: od tém politických anadnárodných, až po hodnotenie bežne používaných vecí. Vklasickom kontexte označuje odolnosť vecí proti negatívnym dôsledkom ich používania. Keďže IT technológie dnes používajú miliardy ľudí na celom svete prepojených internetom, je IT bezpečnosť nesmierne dôležitá.Bezpečnosť IT prostredia je veľmi široká téma, ktorá siaha od fyzickej bezpečnosti konkrétnych zariadení až po zabezpečenie údajov. Údaje, či užosobné, prihlasovacie, fotky, podnikové dáta, elektronickú poštu alebo dôležité a tajné dokumenty, si ceníme čoraz viac. Na jednej strane nám hrozí strata týchto údajov z dôvodu fyzického zlyhania dátového média alebo napadnutia vírusom, na druhej strane je tu riziko získania našich dát treťou stranou, ato je pre mnohých nočnou morou. Stačí si predstaviť, čo by sa dialo, ak by niekto získal prihlasovacie údaje kinternet bankingu alebo identifikačné údaje okreditnej karte. Rozmer ohrozenia je zrazu veľmi dobre spočítateľný.

ZDROJE OHROZENIA

Ďalším rizikom je znefunkčnenie podnikového prostredia, napríklad napadnutím mailového servera alebo zahltením sieťovej infraštruktúry, čo vkonečnom dôsledku spôsobí zastavenie elektronickej komunikácie na čas nevyhnutný na opravu. Keďže pre väčšinu firiem je dnes elektronická komunikácia akonektivita kritická, vznikajú takýmto znefunkčnením okamžité finančné straty, ktoré sú bolestivé anežiaduce. Vačšina znás je tiež vďaka úniku našich mailových adries zaplavená nevyžiadanou poštou, nazývanou spam, od rôznych reklám až po takzvané „phishing“ maily, ktoré sa podvodným spôsobom usilujú získať údaje napríklad onašich kreditných kartách alebo už spomínanom internet bankingu. Ich základným princípom je, že vyzerajú veľmi dôveryhodne a väčšinou žiadajú na overenie citlivé údaje. Okrem zrejmého nebezpečenstva nás spam oberá oto najcennejšie – očas, ktorý musíme venovať výberu mailov, ktoré sú pre nás dôležité.

Viac vpriloženom pdf

Image gallery

PDF attachement

Download PDF version of article


Write review