Citrix: bezpečnosť už v rodnom liste

13. 08. 2008 | 6/2008 | Comments [0]

Citrix: bezpečnosť už v rodnom liste. Bezpečnosť a Citrix? Neprišli ste tomuto spojeniu ešte celkom na chuť? Presvedčme sa teda spolu, že Citrix sa narodil s bezpečnosťou zapísanou už v rodnom liste IT sudičkami a neustále ju posilňuje vo „fitness“ konkurenčného trhového prostredia. Citrix Systems, Inc. urobili za posledných päť rokov takmer neuveriteľný skok.

This article is paid. Subscribe to access paid