IBM Tivoli Identity Management

13. 08. 2008 | 6/2008 | Comments [0]

IBM Tivoli Identity Management. Aby podniky v súčasnom konkurenčnom prostredí dokázali efektívne využívať informačné systémy, zvyšujú počty používateľov. IBM Tivoli Identity Manager prináša...

IBM Tivoli Identity Management

Aby podniky v súčasnom konkurenčnom prostredí dokázali efektívne využívať informačné systémy, zvyšujú počty používateľov – zákazníkov, zamestnancov, partnerov a dodávateľov, ktorí sú oprávnení pristupovať k informáciám. A keďže sa od oblasti IT žiada, aby s menej zdrojmi dokázala čoraz viac, má efektívna správa používateľských identít v priebehu ich životného cyklu stále vyššiu dôležitosť.

IBM Tivoli Identity Manager predstavuje bezpečné automatizované riešenie správy na báze určených pravidiel, ktoré prispieva k riešeniu týchto kľúčových podnikových dilem, a to ako v klasickom prostredí, tak aj v prostredí elektronického obchodu.

IBM Tivoli Identity Manager prináša:

• Intuitívne webové rozhranie pre administráciu

• Prepracovaný model administrácie na základe priradených úloh umožňujúci delegovanie administratívnych privilégií

• Rozhranie webovej „samoobsluhy“ s možnosťou definovania dodatočných otázok a odpovedí kvôli kontrole identity

• Vnorené jadro workflow pre automatizované zadávanie a schvaľovanie používateľských požiadaviek

• Vnorené jadro pre zabezpečovanie automatizovanej realizácie administratívnych požiadaviek

• Automatické porovnávanie používateľských dát z rôznych archívov, ako sú databázy personalistiky alebo podnikové adresáre (LDAP)

• Široká podpora aplikácií systémov pripravených k okamžitému nasadeniu

• Súbor nástrojov pre správu aplikácii pre rozšírenie modelu správy na nové a zákaznícke prostredia

Hlavní rysy

Viac v priloženom pdf

Image gallery

PDF attachement

Download PDF version of article


Write review