Identity and Access Management v Európe

06. 08. 2008 | 6/2008 | Comments [0]

Cieľom prieskumu bolo zistiť, aký je stav a zrelosť v oblasti Identity and Access Managementu v európskych organizáciách. Prieskum monitoroval súčasný stav IAM vo všeobecnosti ako aj stav IAM v rámci projektov, očakávané prínosy IAM, spokojnosť s realizovanými IAM projektmi a stupeň zrelosti v jednotlivých procesných oblastiach IAM na základe úrovní zrelosti podľa CObIT.

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.