Informačná bezpečnosť na Slovensku

05. 08. 2006 | 3/2004 | Comments [0]

Informačná bezpečnosť na Slovensku. Časopis eFocus  v spolupráci s  Katedrou podnikového manažmentu FPM Ekonomickej univerzity v Bratislave uskutočnil prieskum o Informačnej bezpečnosti na Slovensku.

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.