Intelligence Grid - nová bezpečnostná architektúra na ochranu verejnosti

06. 08. 2008 | 6/2008 | Comments [0]

Koncept Intelligence Grid je odpoveďou na túto náročnú požiadavku. Je založený na architektúre orientovanej na služby (SOA) a umožňuje hladkú interoperabilitu viacerých bezpečnostných systémov, aktívnu a výkonnú spoluprácu medzi rôznymi orgánmi štátnej správy ako aj medzi rôznymi vládami, a to pri dodržaní ochrany osobných údajov a ďalších legislatívnych požiadaviek.

Intelligence Grid – nová bezpečnostná architektúra na ochranu verejnosti Vstúpili sme do novej éry vdoméne bezpečnosti občanov. Aby bolo možné vyrovnať sa snovými, globálnymi hrozbami, narastá dôležitosť správnych informácií vsprávnom čase. Koncept Intelligence Grid je odpoveďou na túto náročnú požiadavku. Je založený na architektúre orientovanej na služby (SOA) aumožňuje hladkú interoperabilitu viacerých bezpečnostných systémov, aktívnu avýkonnú spoluprácu medzi rôznymi orgánmi štátnej správy ako aj medzi rôznymi vládami, ato pri dodržaní ochrany osobných údajov a ďalších legislatívnych požiadaviek.

NOVÉ ČASY, NOVÉ HROZBY

Od pádu Berlínskeho múra sa typy hrozieb zpohľadu občanov zásadne zmenili. Veľké, ľahko uchopiteľné hrozby – ako napr. tanky na hraniciach štátu alebo nukleárne ataky – sa vytratili. Terorizmus je dnes primárnou hrozbou. Tento typ nepriateľa nepozná hranice, operuje vmalých nezávislých skupinkách, permanentne mení svoje štruktúry aniekedy je podporovaný aj časťou našich spoluobčanov (ktorým sa zdajú sympatické jeho ciele alebohodnoty). Teroristi majú svoje vlastné priority, nenávidených ľudí alebo krajiny…. ale faktom je, že v podstate nikto sa už dnes nemôže cítiť úplne bezpečne. Teroristi nepotrebujú najnovšie technológie alebo ťažké zbrane, ale môžu veľmi úspešne používať moderné komunikačné nástroje (mobilné zariadenia, Internet, kryptovanie, hacking) na plánovanie svojich aktivít. Samozrejme, sú tu aj ďalšie hrozby: nezákonné obchodovanie s drogami, pranie špinavých peňazí, ilegálna imigrácia, občianske nepokoje… Väčšina ztýchto hrozieb je stará adobre známa, ale dopady globalizácie, nových ideológií arastúce použitie nových technológii na kriminálne účely im dávajú nový rozmer.

Viac vpriloženom pdf

Image gallery

PDF attachement

Download PDF version of article


Write review