Komplexná ochrana podnikovej IT infraštruktúry

13. 08. 2008 | 6/2008 | Comments [0]

Komplexná ochrana podnikovej IT infraštruktúry. Dnešný trh s produktmi zabezpečenia a komplexnej ochrany je zložitý a fragmentovaný. Nedostatočná vzájomná funkčná spolupráca, samostatné konzoly pre správu jednotlivých produktov a všeobecná neexistencia jednotného vykazovania a analýz udalostí – to všetko predstavuje problémy pre správcov systémov. Jednoducho povedané, ochrana sietí je stále príliš zložitá z hľadiska nasadenia, používania aj správy a je taktiež finančne náročná. 

Komplexná ochrana podnikovej IT infraštruktúry

Dnešný trh s produktmi zabezpečenia a komplexnej ochrany je zložitý a fragmentovaný. Nedostatočná vzájomná funkčná spolupráca, samostatné konzoly pre správu jednotlivých produktov a všeobecná neexistencia jednotného vykazovania a analýz udalostí – to všetko predstavuje problémy pre správcov systémov. Jednoducho povedané, ochrana sietí je stále príliš zložitá z hľadiska nasadenia, používania aj správy a je taktiež finančne náročná. Nedostatky sú osobitne problematické, pretože zabezpečenie sa stáva čoraz dôležitejšou hnacou silou obchodných riešení.

Rad produktov zabezpečenia Microsoft Forefront pomáha poskytovať vyššiu ochranu a kontrolu zabezpečenia sieťovej infraštruktúry. Produkty Microsoft Forefront sa ľahko integrujú medzi sebou, s infraštruktúrou IT vašej spoločnosti a možno ich ľubovoľne nahrádzať prostredníctvom vzájomne fungujúcich riešení iných výrobcov, pričom umožňujú komplexné a dôkladné riešenia zabezpečenia. Zjednodušená správa, vykazovanie, analýzy a nasadenie zabezpečujú účinnejšiu ochranu informačných technológií vašej organizácie a bezpečnejší prístup k aplikáciám a serverom. Vďaka vysoko spoľahlivej ochrane podporovanej technickými radami a postupmi od spoločnosti Microsoft vám riešenie Microsoft Forefront pomôže s istotou čeliť stále sa meniacim hrozbám a zvýšeným požiadavkám.

KĽÚČOVÁ SÚČASŤ STRATÉGIE

Forefront je kľúčovou súčasťou stratégie spoločnosti Microsoft, ak ide o poskytovanie dôkladného zabezpečenia firemným zákazníkom. Táto vízia sa začína pri operačnom systéme. Vďaka systému Windows Vista a Windows Server 2008 došlo k značnému posilneniu zabezpečenia. Produkty Forefront ešte zvyšujú zabezpečenie týchto operačných systémov na úrovni ďalších vrstiev, ktoré chránia informácie a riadia prístup k prostriedkom dôležitých pre firmu.

Viac v priloženom pdf

Image gallery

PDF attachement

Download PDF version of article


Write review