Na spam platí antispam

10. 09. 2006 | 9/2006 | Comments [0]

Množstvo spamu, ktoré sa na nás v posledných rokoch valí z našich elektronických poštových schránok, dosahuje obrích rozmerov. Dostupné štatistiky hovoria o šesťdesiatich až osemdesiatich percentách všetkých e-mailových správ na internete. Aj napriek pomerne intenzívnej snahe zákonodarných a exekutívnych orgánov väčšine vyspelých krajín sa stále nedarí nájsť účinný liek, ktorý by pomohol tento negatívny trend zastaviť alebo aspoň obmedziť.

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.