Od antivírovej ochrany ku kybernetickému zločinu

06. 08. 2008 | 6/2008 | Comments [0]

Bezpečnostná situácia v IT je zložitá a dynamická ako celý život. Jedna strana vzdychá, že sa stále musí zaoberať problémami, ktoré brzdia prácu a efektivitu, druhá strana si šúcha ruky, lebo je neustále čo ponúkať, predávať a servisovať. Bežný užívateľ PC a teda aj internetu sa spravidla stretne s dvoma najčastejšími kategóriami hrozieb.

Od antivírovej ochrany ku kybernetickému zločinuBezpečnostná situácia vIT je zložitá adynamická ako celý život. Jedna strana vzdychá, že sa stále musí zaoberať problémami, ktoré brzdia prácu aefektivitu, druhá strana si šúcha ruky, lebo je neustále čo ponúkať, predávať aservisovať. Skúsenosti zpraxe však ukazujú, že keby aj prvá strana dbala dôslednejšie na realizáciu opatrení potrebných na zabezpečenie IT, nemuseli by toľko šomrať, že sa stále zapodievajú odstraňovaním nežiaduceho kódu alebo rekonfiguráciou zariadení apracovných staníc.

Bežný užívateľ PC ateda aj internetu sa spravidla stretne sdvoma najčastejšími kategóriami hrozieb. Jednou sú hrozby spojené spoužívaním e-mailu adruhou používanie webových prehliadačov. Voblasti e-mailov sú najväčšie hrozby spam, vírusy amalware.

MOR NAZVANÝ SPAM

Objem spamu vinternete dosahuje rekordy podobné cenám ropy. Ku koncu roku 2007 bolo denne zaznamenané približne 120 miliárd spamových správ. Vrovnakom období roku 2005 bolo denne zaznamenaných „len“ 30 miliárd spamových správ. To znamená nárast za dva roky o400 %. Zmenami prešla aj kvalita spamových mailov. Vroku 2006 boli dominantné spamové prílohy typu gif obrázkov. Vroku 2007 sa začali používať komplikovanejšie súborové typy ako PowerPoint aZip súbory. Začiatkom augusta 2007 sa na krátky čas rozšírili Excel spamové prílohy avzápätí voktóbri MP3 spamové prílohy. Zo súčasného pohľadu však asi najefektívnejšie boli PDF prílohy. Takéto spamy sa zamerali na dve, pre spam „najmilšie“, oblasti ato sú burzové akcie apredaj liečív adrog cez internet. Pre neskúsených užívateľov je asi najviac mätúce na takýchto typoch spamových správ ich profesionálny výzor, ktorý vzbudzuje na prvý pohľad dôveryhodnosť. Píšem „na prvý pohľad“, lebo keď si súdny človek prečíta konkrétne texty vpripojených prílohách, musí mu byť okamžite jasné, že neide okorektnú ponuku akorektný mail.Vdruhej polovici roka sa roztrhlo vrece sjednoduchými e-mailami, ktorých hlavnú úlohu hral iba odkaz na webovú stránku, ku ktorému boli pripojené len lákavé výzvy, prečo by mal užívateľ kliknúť práve na priložený link. Hlavným nebezpečenstvom tohto typu spamových správ je to, že prípadný nešťastník, ktorý klikne na link, sa pripojí na infikovanú webovú stránku aspravidla bez jeho vedomia sa mu stiahne do počítača neželaný kód.

Viac vpriloženom pdf

Image gallery

PDF attachement

Download PDF version of article


Write review