Pohľad na zabezpečenie WLAN: čo hackery ovládajú a my nie

22. 11. 2006 | 3/2006 | Comments [0]

Hakerské nástroje (softvérové produkty) sa prispôsobili prenosu po spoločne využívaných médiách a dostanú sa k dôležitým dátam a aplikáciám siete, ak sa im podarí prekonať kódovanie a overenie totožnosti potrebné na prístup k sieti.

This article is paid. Subscribe to access paid