Reaktívny prístup nestačí

10. 09. 2006 | 9/2006 | Comments [0]

Bezpečnosť IT systémov. Každý deň čoraz viac spoločností zisťuje, že ochrana, ktorú firewally a antivírusové programy ponúkajú, nie je pre ochrane firemných dát dostačujúca. Firewally dokážu znížiť riziko útoku uzatvorením všetkých portov, ktoré nemusia byť verejne prístupné.

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.