Reálna návratnosť investícií do bezpečnosti

06. 08. 2008 | 6/2008 | Comments [0]

Plánovanie rozpočtu na realizáciu bezpečnostnej projektu podniku je veľmi komplikovaná záležitosť a možno práve preto mnoho firiem nezanalyzuje v dostatočnej miere svoje náklady na bezpečnosť. Je veľa dôvodov, ktorými by sa dal ospravedlniť takýto postup: nie je dostatok dát pre správny výpočet návratnosti investícií (Return On Investment – ROI), je príliš komplikované a ťažké vypočítať návratnosť investícií, alebo nie je dostatok zdrojov pre túto činnosť.

This article is paid. Subscribe to access paid