Riadenie bezpečnosti informačných systémov v praxi

01. 08. 2006 | 2/2004 | Comments [0]

Riadenie bezpečnosti informačných systémov v praxi. Potreba koordinovaného a kontinuálneho riadenia bezpečnosti informačných systémov (IS) je v súčasnosti slovenských podmienkach pomerne známou aj vďaka niektorým existujúcim legislatívnym prvkom.

This article is paid. Subscribe to access paid