Silnejšiu kontrolu a väčšie možností výberu pri využívaní mobilného internetu

13. 08. 2008 | 6/2008 | Comments [0]

Podľa novej štúdie IBM by až 80 percent spotrebiteľov uprednostnilo takého poskytovateľa služieb, ktorý im umožní viac možností pri výbere aplikácií a služieb pre ich mobilné zariadenia. Štúdia s názvom „Go mobile, grow“ bola vypracovaná inštitútom IBM.

Silnejšiu kontrolu aväčšie možností výberu pri využívaní mobilného internetuPodľa novej štúdie IBM by až 80 percent spotrebiteľov uprednostnilo takého poskytovateľa služieb, ktorý im umožní viac možností pri výbere aplikácií aslužieb pre ich mobilné zariadenia. Štúdia s názvom „Go mobile, grow“ bola vypracovaná inštitútom IBM Institute for Business Value apoukazuje na to, ako spotrebiteľské požiadavky na poskytovanie špecifických možností založených na potrebách zákazníka apersonalizáciu podporujú inovácie aotvorené štandardy na trhu mobilných zariadení.

PERSPEKTÍVY

Mobilný web poskytuje ľuďom prístup kinternetu kedykoľvek akdekoľvek. Odhaduje sa, že trh služieb mobilného internetu dosiahne do roku 2011 objem 80 miliárd dolárov a zároveň sa očakáva, že rast využívania mobilného webu bude ovplyvňovať aj rast voblasti poskytovaných služieb amobilnej internetovej reklamy (1). Rovnako sa predpokladá, že vtomto období narastie počet používateľov mobilného internetu na celom svete na celkový počet jednej miliardy, čo predstavuje 191–percentné zvýšenie vporovnaní srokom 2006 acelkový priemerný ročný nárast na úrovni 24 percent (2). Dostupnosť vysokorýchlostných bezdrôtových sietí kdekoľvek ako ajčoraz väčší výber cenovo dostupných moderných inteligentných telefónov zmení spôsob, akým budú firmy na celom svete pristupovať ksvojim zákazníkom, zamestnancom apartnerom.

Spoločnosť IBM oslovila približne 700 spotrebiteľov zcelého sveta azamerala sa na ich preferencie týkajúce samobilného internetu. Celkovo 69 percent opýtaných uviedlo, že vyžadujú zariadenia, ktoré sú otvorené personalizácii ako ajkonfigurovateľnosti aplikácií.

PREFERENCIE

Podľa štúdie IBM sa bude mobilný internet stále viac využívať v oblasti transakčných služieb a služieb založených na špecifických aplikáciách pre zákazníkov. Napríklad 60 percent zákazníkov sa zaujíma ovyužitie mobilných zariadení vbankovníctve. Ďalšie špecifické služby zahŕňajú e-mail, instant messaging (komunikácia vreálnom čase), informácie týkajúce sa obchodovania na burze, spravodajstvo, poskytovanie informácií abežné prezeranie internetu. Rovnako rastie aj popularita aplikácií orientovaných na zábavu. Podľa štúdie IBM sa 53 percent respondentov zaujíma omobilnú televíziu a45 percent onákup hudby prostredníctvom mobilných zariadení.

Viac vpriloženom pdf

Image gallery

PDF attachement

Download PDF version of article


Write review