Sme pripravení na katastrofy?

06. 08. 2008 | 6/2008 | Comments [0]

Zrelosť Business Continuity Managementu (BCM) v organizácii závisí od reálnej schopnosti reagovať na krízové udalosti, čo nie je možné bez preverených a otestovaných plánov reakcie v celom kontexte a prostredí organizácie. Otestovanie pripravenosti v nadväznosti na svojich dodávateľov, externých poskytovateľov služieb a regulátorov je netriviálne.

This article is paid. Subscribe to access paid