Trendy informačnej bezpečnosti v kontexte Slovenska

06. 08. 2008 | 6/2008 | Comments [0]

Svet je na pochode a aj Slovensko sa prudko mení. Ako sa to odráža v oblasti informačnej bezpečnosti? Aký je súčasný stav v tejto oblasti na Slovensku a na aké zmeny by sme sa mali pripraviť? Pavol Adamec v úvode svojho vystúpenia zdôraznil, že keď chceme vedieť, aké budú trendy, musíme si v prvom rade uvedomiť, v akom prostredí sa nachádzame.

This article is paid. Subscribe to access paid