Zabezpečenie internetu: Cena len pre víťaza

06. 08. 2008 | 6/2008 | Comments [0]

Roger Halbheer je ako hlavný poradca v spoločnosti Microsoft pre bezpečnosť zodpovedný za sieť konzultantov v Európe, Afrike a na Blízkom východe. Sám často vystupuje ako poradca vrcholových manažérov a orgánov štátnej správy.

Zabezpečenie internetu: Cena len pre víťazaRoger Halbheer je ako hlavný poradca vspoločnosti Microsoft pre bezpečnosť zodpovedný za sieť konzultantov v Európe, Afrike a na Blízkom východe. Sám často vystupuje ako poradca vrcholových manažérov a orgánov štátnej správy. Vrámci tohtoročnej IDC IT Security Roadshow vystúpil vBratislave so svojou prezentáciou.Vúvode vystúpenia pripomenul rozhovor s bezpečnostným riaditeľom jednej spoločnosti, ktorý chcel vedieť, kedy nebude treba investovať do bezpečnosti informačných technológií.

„Moja odpoveď bola jasná: Môžete prestať investovať do IT bezpečnosti vtedy, keď sa odstráni cyber kriminalita, čo je vtomto momente vnedohľadne,“ povedal azdôraznil, že nejde len o zneužívanie informačných systémov, ale najmä oich rizikový manažment. Používatelia chcú väčšiu flexibilitu. Preto začal štyrmi faktami zo života, ktoré významne ovplyvňujú IT bezpečnosť. Prvým je, že používatelia žiadajú stále väčšiu flexibilitu. Je to preto, že ľudia potrebujú využívať informačné technológie čoraz flexibilnejšie. Ukázal to na svojom príklade. „Veľmi rád cestujem po regióne EMEA astriedam rôzne prostredia. Niekde som vpriestoroch, kde mám veľmi dobrý prístup na internet, inde zasa nie je vôbec natiahnutý. Raz pracujem doma, druhý raz vhotelovej izbe či na letisku. Spájajú sa teda dve veci. Na jednej strane je to prostredie informačných technológií, na druhej strane je to človek, ktorý príde do práce, dostane počítač alebo laptop, internetový prístup amá možnosť dostať sa kveľmi dôležitým údajom. Pritom sa výrazne usilujeme znížiť počet pracovníkov, ktorých do určitej miery nahrádzame počítačovou prácou. Používa sa hardvér aprvou vecou je nadstaviť si počítač. Testujú sa všetky aplikácie. My sme možno vtom zruční, ale máte spoločnosti napríklad vropnom priemysle, ako je BP, kde momentálne testujú, či môžu použiť pre zručných ľudí podobný on-line modul. Je to teda určité IT prostredie. Ak zamestnanec dokáže, že je schopný vIT prostredí sám fungovať, používať ho, dostáva väčšie peniaze. Keď sa tak stane, potom musí sám dávať pozor na IT prostredie. Výsledkom je zvýšená produktivita.Na druhej strane dochádza k zmene spôsobu, ktorým sa musia riadiť IT riziká. Ďalej už totiž zpozície zodpovedného za bezpečnosť nekontrolujete konkrétne počítače. Na to sa používajú rôzne technológie na ochranu. VMicrosofte to ide ruka vruke so samotnou politikou spoločnosti. Na konci pracovného dňa je však mojou povinnosťou ako riaditeľa pre bezpečnosť pozrieť sa, čo všetko sa použilo,“ povedal.

Viac vpriloženom pdf

Image gallery

PDF attachement

Download PDF version of article


Write review