Zákazník a bezpečnosť a súkromný charakteru údajov

01. 08. 2006 | 2/2004 | Comments [0]

Zákazník a bezpečnosť a súkromný charakteru údajov. Efektívna bezpečnosť IT vyžaduje odbornú úroveň v piatich oblastiach: program a architektúra bezpečnosti, infraštruktúra bezpečnosti, riadenie bezpečnosti, riadenie kontinuity obchodnej činnosti a ochrana hlavnej infraštruktúry. Dôsledky bezpečnosti IT, ktorá nie je na dokonalej úrovni, sú vážnejšie ako kedykoľvek v minulosti. Zmätok vo svetovom meradle, ktorý spôsobili červy Nimda, SQL Slammer a MSBlast spoločne s neustále prítomnými vírusmi naznačujú potrebu budovania stále dokonalejšej obrany proti útokom z internetu.

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.