Zo zákulisia vzniku biometrického pasu

06. 08. 2008 | 6/2008 | Comments [0]

Prihodilo sa vám už, že ste stratili alebo vám ukradli cestovný pas? Tak potom si iste spomínate na nepríjemné, niekedy až ponižujúce procedúry pri každom prekročení hraníc, ktorých jediným cieľom bolo zistiť, či ste to naozaj vy, alebo či niekto práve nezneužíva vaše osobné údaje a podobu vo sfalšovanom pase.

Zo zákulisia vzniku biometrického pasu

Prihodilo sa vám už, že ste stratili alebo vám ukradli cestovný pas? Tak potom si iste spomínate na nepríjemné, niekedy až ponižujúce procedúry pri každom prekročení hraníc, ktorých jediným cieľom bolo zistiť, či ste to naozaj vy, alebo či niekto práve nezneužíva vaše osobné údaje a podobu vo sfalšovanom pase. Podobným nepríjemnostiam už odzvonilo vtýchto dňoch aj unás, keď sa začali vydávať cestovné pasy so zabudovanýmtzv. biometrickým prvkom. Tento prvok je uložený v bezkontaktnom čipe, miniatúrnom integrovanom obvode, zatavenom do polykarbonátovej dátovej strany pasu. Do pamäte čipu možno ukladať vzakódovanej elektronickej podobe všetky textové agrafické údaje, ktoré sú zobrazené na doklade. Aprečo biometrický? Pretože ide otechnológiu, ktorá umožňuje bezpečnú identifikáciu osoby pomocou jedinečných biologických znakov človeka, vnašom prípade nemenných rozmerov hlavy na rôznych miestach (vzdialenosť očí, šírka nosa, hĺbka usadenia očí, či tvar brady), ktoré nedokáže zmeniť ani plastická operácia. Tieto rozmery sa dajú zdigitálnej fotografie elektronicky spracovať na sieť bodov aporovnať stvárou držiteľa cestovného dokladu.

FALŠOVATEĽOM KOMPLIKUJE ŽIVOT

Jednoducho povedané, všetky osobné ainé údaje vrátane fotografie, ktoré sa nachádzajú na dátovej strane pasu, sú uložené elektronicky aj na čipe. Pri kontrole cestovného dokladu sa pomocou čítacieho zariadenia údaje zčipu dajú zobraziť aporovnať, či sú totožné súdajmi na dátovej strane pasu. Výrazne to skomplikovalo „prácu“ falšovateľom, pretože ak by aj zakódované údaje na čipe dokázali rozlúštiť, nedajú sa pozmeniť, pretože ich autenticita je chránená elektronickým podpisom. Okrem toho je čip „uzamknutý“ akaždým pokusom ozmenu údajov by sa poškodil.Cestovné doklady sbiometrickým prvkom, technické riešenie ich personalizácie akontroly dodala pre Ministerstvo vnútra SR spoločnosť Hewlett-Packard Slovakia, ktorá vyhrala tender asvojej úlohy sazhostila za necelých jedenásť mesiacov. Opierala sa pritom obohaté skúsenosti svojej materskej spoločnosti ajej riešenie HP National Identity System, ktoré spĺňa aktuálne požiadavky na zabezpečenie výroby cestovných a osobných dokladov, odolných proti falšovaniu, vrámci celého štátu alebo regiónu. Stavebnicový charakter tohto riešenia umožňuje pripájať ksystému aj ďalšie prídavné moduly. Môže to byť napríklad sekundárny biometrický prvok, obsahujúci odtlačky prstov, ktorého zavedenie do pasov vyžaduje Európska únia od členských štátov už vpolovici budúceho roka.„Vzadaní na výrobu slovenského cestovného dokladu podľa štandardov, platných pre všetky členské štáty Európskej únie, boli dva významné celky,“ vysvetľuje projektový manažér Štefan Zgebura. „Na jednej strane dodanie cestovných dokladov s primárnym biometrickým prvkom a s dátovou stranou na báze hrubého polykarbonátu, na druhej samotné softvérové ahardvérové technické riešenie personalizácie pasu.“

Viac vpriloženom pdf

Image gallery

PDF attachement

Download PDF version of article


Write review