CRM ako obchodná stratégia

30. 07. 2006 | 12/2001 | Comments [0]

CRM ako obchodná stratégia. Kto začne pátrať na webe po téme CRM, natrafí na stovky rozličných informačných a analytických prameňov.

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.