CRM - kľúč obchodného úspechu

16. 07. 2006 | 3/2005 | Comments [0]

Čo sa skrýva za skratkou CRM. CRM je skratkou pre Customer Relationship Management (riadenie vzťahov so zákazníkmi).

This article is paid. Subscribe to access paid