CRM- potreba, vývoja očakávania

16. 07. 2006 | 3/2005 | Comments [0]

CRM – potreba, vývoj, očakávania a smerovanie k lepšiemu rozhodovaniu. Riadenie vzťahov so zákazníkmi CRM (Customer Relationship Management) predstavuje hlavnú stratégiu podnikania, ktorá bude známkou úspešných podnikov v 21. storočí.

This article is paid. Subscribe to access paid