CRM pre malé firmy môže byť lacné a pritom plne funkčné

11. 04. 2007 | 4/2007 | Comments [0]

Na čoraz viac konkurenčnom trhu je udržanie dobrého zákazníka už rovnako dôležité ako získanie nového, a to platí pre hráčov všetkých veľkostí.

CRM pre malé firmy môže byť lacné a pritom plne funkčné

Všetky firmy majú svojich zákazníkov. A bez ohľadu na ich veľkosť, oblasť podnikania, ich produkty alebo služby, všetky podniky potrebujú efektívne spravovať vzťahy so svojimi zákazníkmi. Na čoraz viac konkurenčnom trhu je udržanie dobrého zákazníka už rovnako dôležité ako získanie nového, a to platí pre hráčov všetkých veľkostí.Prečo sa teda medzi ľuďmi rozšírilo všeobecné presvedčenie o tom, že systémy na riadenie vzťahov so zákazníkmi (CRM) sú len pre veľké firmy? Najskôr preto, že práve títo giganti boli medzi prvými, kto vpolovici deväťdesiatych rokov začal používať tento druh prístupu. Dnes je však zrejmé, že princípy a postupy, ktoré ponúka CRM, možno aplikovať na firmy všetkých veľkostí.

V niekoľkých posledných rokoch sme svedkami toho, že čoraz viac spoločností zo segmentu malých a stredných firiem (SMB) začína skúmať možnosti nasadenia moderného riešenia a jeho dopady na efektivitu prevádzky. Počet takto uvažujúcich podnikov rastie podľa vlaňajšej štúdie firmy AMI Partners veľmi rýchlo. Celosvetovo totiž systémy CRM bude tento rok implementovať 23 percent podnikov zo segmentu SMB, pričom ešte vroku 2004 takto uvažovali len štyri percentá. Pri aplikáciách ERP to má byť tento rok 19 percent, oproti tomu ešte vlani sa takto rozhodli len tri percentá menších a stredných firiem.

MOŽNOSTÍ JE VIACERO

Aké možnosti majú vlastne malé a stredné firmy pri výbere CRM? Rovnako ako veľkí klienti, majú aj malé firmy niekoľko možností, ako prisupiť kproblematike. Konečná cesta potom závisí spravidla od individuálnych potrieb podnikov, existujúcej IT infraštruktúry a ich celkovej obchodnej stratégie.

Na začiatku výberu CRM nie je dobré preceňovať sa. Nie je rozumné a ani efektívne zakúpiť CRM vyvinuté pre segment veľkých korporácií a čakať, že vďaka obmedzeniu niekoľkých funkcií aplikácia bezo zvyšku naplní potreby práve vašej firmy. Je taktiež už prežitok nazdávať sa, že existuje nejaké univerzálne CRM, ktoré by splnilo potreby všetkých menších a stredných organizácií. Naopak. Stále viac sa stretávame stým, že viac ako podľa veľkosti sa tieto systémy delia skôr podľa odvetví, pre ktoré sú určené.

Kľúčové slová: CRM, integrácia, softvér ako služba

Image gallery

PDF attachement

Download PDF version of article


Write review