CRM predbehne priemerný rast celkových výdajov na IT

29. 07. 2006 | 12/2003 | Comments [0]

CRM predbehne priemerný rast celkových výdajov na IT. Podľa Aberdeen Group budú výdaje na CRM do roku 2005 pokračovať v raste pri ročnej miere takmer 10 %, čo je viac než dvojnásobok predpokladanej miery rastu celkových výdajov na IT.

CRM predbehne priemerný rast celkových výdajov na ITPodľa Aberdeen Group budú výdaje na CRM do roku 2005 pokračovať v raste pri ročnej miere takmer 10 %, čo je viac než dvojnásobok predpokladanej miery rastu celkových výdajov na IT. Podľa výskumu spoločnosti Aberdeen bude Európa v roku 2003 na druhom mieste v rebríčku rastu výdajov na IT. Avšak v porovnaní s rýchlym rastom na konci minulého tisícročia budú miery rastu skromnejšie.

Podľa novej správy od Aberdeen Group s názvom “Celosvetové výdaje na IT 2003 – 2006: Meranie postupného zotavovania” sa globálne výdaje na produkty a služby IT zvýšia v roku 2003 o 4,0 %, pričom na prvom mieste budú USA, nasledovať bude Európa a ázijsko-pacifická oblasť. Počas nasledujúcich troch rokov (2003 až 2006) to však bude ázijsko-pacifická oblasť, ktorá predbehne zvyšok poľa. Zložená ročná miera rastu tu bude predstavovať 6,5 %. V Severnej Amerike budú výdaje na IT rásť o 4,6 a 2,6 %. Nebude to už ako v zlatých deväťdesiatych rokoch, tvrdí spoločnosť Aberdeen.

EUFÓRIA SA NEZOPAKUJE

Medzi hlavné dôvody patrí skutočnosť, že faktory, ktoré spôsobili vysoký rast koncom 90-tych rokov nie je možné zopakovať. Otázky s prechodom na rok 2000, fenomén eufórie z internetu a elektronického obchodu, vysoké investície do rizikového kapitálu “bodka com” spoločností, rýchle nasadzovanie elektronického obchodu v tradičných podnikoch s cieľom poraziť hrozbu virtuálnych spoločností a neudržateľné výdaje na IT v telekomunikačnom sektore boli podľa spoločnosti Aberdeen udalosťami, ktoré nie je možné zopakovať.

Aberdeen tvrdí, že dlhodobé výdaje na IT závisia od rastu HDP a rastu tržieb spoločností. Výdaje na IT v súčasnosti predstavujú 3,88 % celosvetového HDP a 4,42 % HDP USA. Čína sa stane tretím najväčším trhom. Výdaje na software a služby zvyšujú svoj podiel na úkor výdajov na hardware. Celosvetové výdaje na hardware sa za obdobie od roku 2002 do 2006 zvýšia celkovo iba o 8,3 %, výdaje na software a služby sa za rovnaké časové obdobie zvýšia o 27,2 %, resp. 17,7 %.

DLHODOBÝ RAST

Spoločnosť Aberdeen predpovedá, že globálne výdaje na IT v roku 2003 dosiahnu celkovo 1,26 bilióna dolárov a do roka 2006 sa dostanú na úroveň 1,44 bilióna dolárov. Správa však uvádza, že celkový dlhodobý rast vyjadrený zloženou ročnou mierou rastu (CAGR) vo výške 4 % a 5 % (celosvetovo), resp. 5 % a 6 % (v USA) bude nižší, než rast zaznamenaný koncom 90-tych rokov a bude obmedzovaný rastom hrubého domáceho produktu (HDP) a tržbami spoločností.

Správa tiež uvádza, že v rebríčku plánovaných výdajov na rok 2003 vedie Severná Amerika, pred Európou a ázijsko-pacifickou oblasťou. Rast výdajov na IT za roky 2003 až 2006 v týchto troch vedúcich regiónoch bude najrýchlejší v ázijsko-pacifickej oblasti (CAGR 6,5 %). Nasledovať bude Severná Amerika so 4,9 % a Európa s 2,6 %.


Write review