Desať krokov úspešného projektu CRM

30. 07. 2006 | 9/2006 | Comments [0]

Desať krokov úspešného projektu CRM. 1. Zorganizujte svoj tím pre riadenie projektu Nájdite si "projektového šampióna", t.j. vrcholového riadiaceho pracovníka, ktorý zabezpečí potrebnú riadiacu a finančnú podporu v priebehu celého projektu.

Desať krokov úspešného projektu CRM1. Zorganizujte svoj tím pre riadenie projektu

Nájdite si “projektového šampióna”, t.j. vrcholového riadiaceho pracovníka, ktorý zabezpečí potrebnú riadiacu a finančnú podporu v priebehu celého projektu. Vymenujte vedúceho projektu, ktorý bude zodpovedný za každodenné činnosti implementácie projektu. Vytvorte skupinu projektových užívateľov pozostávajúcu z koncových užívateľov CRM zodpovedných za zabezpečenie potrebných vstupov pre vedúceho projektu počas fázy vytvárania konceptu projektu a testovanie systému vo fázach návrhu a implementácie.

2. Rozhodnite, ktoré funkcie je potrebné automatizovať

Uskutočnite audit CRM, v rámci ktorého identifikujete funkcie, ktoré je potrebné automatizovať, a zostavíte zoznam technických vlastností požadovaných pre nový automatizovaný systém. Urobte si prieskum o tom, ako by predajcovia, marketingoví pracovníci a pracovníci podpory zákazníkov zdokonalili svoje pracovné procesy. Nezabudnite, že ľudia, ktorí vykonávajú určitú prácu, vedia, ako by ju mohli vylepšiť.

3. Získajte podporu a aktívnu účasť vrcholového vedenia

Presvedčte vrcholové vedenie, že automatizácia podporuje podnikovú stratégiu, viditeľne ovplyvňuje a zlepšuje dosahované výsledky, výrazne znižuje náklady a za určitý čas sa realizované investície vrátia.

4. Uplatňujte technológiu s rozumom

Vyberte si technológiu, ktorá využíva otvorenú architektúru, a tým umožní v prípade potreby jednoducho rozširovať a zväčšovať systém.

5. Zabezpečte pocit vlastníctva užívateľov

Zabezpečte skoré zapojenie užívateľov. Nezabúdajte, že nikto nevie lepšie, čo užívatelia potrebujú a čo im prekáža ako užívatelia sami.

6. Vytvorte prototyp systému

Vytvorenie prototypu systému CRM vám z dlhodobej perspektívy ušetrí peniaze. Umožní vám to rozvrhnúť novú technológiu, odhaliť možné problémy a overiť realizáciu rýchlych prínosov.

7. Vyškoľte užívateľov

Školenie je najlepším spôsobom, ako zmeniť pracovné návyky a zabezpečiť úspech systému. Pre užívateľov vytvorte dokumentáciu, ktorá je ľahko pochopiteľná. Zabezpečte on-line konzultácie a podporu cez telefón.

8. Motivujte pracovníkov

CRM je úspešné, ak užívateľov motivuje schopnosť systému pomôcť im pri plnení ich cieľov.

9. Spravujte systém

Je nevyhnutné určiť jednu osobu/oddelenie, ktoré bude zodpovedné za sledovanie stavu CRM systému. Táto osoba/oddelenie musí vykonávať aj funkciu správcu informácií, ktorý zodpovedá za to, že informácie sú včasné, relevantné, ľahko prístupné a zodpovedajú potrebám užívateľov.

10. Udržiavajte aktívny záujem vedenia

Vytvorte komisiu, ktorej členmi budú vyšší riadiaci pracovníci a užívatelia z oddelení predaja a marketingu, vrátane zákazníckych služieb ako aj pracovníci oddelenia IT. Táto komisia by mala štvrťročne v krátkosti informovať vrcholové vedenie o stave CRM projektu, t.j. o úspechoch, neúspechoch, budúcich potrebách, raste, atď. Merajte výsledky systému a prezentujte ich dopady vedeniu. Zabezpečte si “systémového šampióna”.


Write review