Európsky trh CRM síce rastie, ale ešte vždy zaostáva za globálnym trendom

30. 07. 2006 | 12/2001 | Comments [0]

Európsky trh CRM síce rastie, ale ešte vždy zaostáva za globálnym trendom. Prieskum uskutočnený spoločnosťou Hewson Consulting o výkonnosti hlavných dodávateľov CRM ukázal, že hoci sa rast príjmov v Európe počas roku 2000 pohybovali okolo 60 percent, príjmy ešte stále nedosiahli globálny trend rastu investícií na úrovni okolo 78 percent.

Európsky trh CRM síce rastie, ale ešte vždy zaostáva za globálnym trendomPrieskum uskutočnený spoločnosťou Hewson Consulting o výkonnosti hlavných dodávateľov CRM ukázal, že hoci sa rast príjmov v Európe počas roku 2000 pohybovali okolo 60 percent, príjmy ešte stále nedosiahli globálny trend rastu investícií na úrovni okolo 78 percent. Hodnota globálneho trhu CRM softvéru na konci roku 2000 sa pohybovala okolo hodnoty 5,9 mld USD, čo predstavuje podstatný nárast v porovnaní s 3,2 mld v roku 1999

Napriek tomu, že európsky trh rýchle rastie, zatiaľ predstavuje len 20 percent globálnych príjmov s hodnotou približne 1,2 mld USD. To je neprimerane malý podiel, ak berieme do úvahy výšku kombinovaného HDP 15 krajín EÚ. Hodnoty za rok 2000 vychádzajú z výkazov výkonnosti podnikov v prvom a druhom štvrťroku, ktoré sa následne extrapolovali na celý rok pri zohľadnení predpokladaného rastu.

CELKOVÉ UPLATNENIE

“Vidíme, že trh je penetrovaný najmä v oblasti špičkových podnikov,” hovorí Nick Hewson, riaditeľ spoločnosti Hewson Consulting. “Náš prieskum potvrdil, že celkové uplatnenie CRM systémov je ešte stále slabé medzi podnikmi s pozíciami v strede trhu, a to najmä v krajinách ako je napríklad Nemecko. Myslíme si, že mnoho vysoko kvalitných dodávateľov, ktorí budú pôsobiť v Európe počas budúceho roku bude expandovať svoje činnosti do iných oblastí trhu a ich celkový rast prevýši 100 percent. Potreba čoraz viac sa zamerať na služby zákazníkom a znalosť trhu bude nútiť koncových užívateľov, aby vymenili relatívne jednoduché prostriedky riadenia zmlúv za viac sofistikované a drahšie produkty.”

Výsledky štúdie možno zhrnúť do viacerých kľúčových bodov: Spoločnosť Siebel si získala dominantnú pozíciu, aj napriek tomu, že svoju činnosť nezačínala v oblasti CRM a v súčasnosti zaznamenáva rast okolo 100 percent ročne. Spoločnosť Hewson Consulting je presvedčená, že veľký trhový podiel spoločnosti Siebel, ktorý prevyšuje jednu tretinu príjmov generovaných v rámci celej Európy, je výsledkom jej výberu kanálov prístupu na trh, najmä prostredníctvom na podniky orientovaných partnerov, ako sú napríklad PriceWaterhouseCoopers, Accenture a IBM. Spoločnosť má na trhu vyšší trhový podiel než globálne na celom svete, pričom z krajín EÚ pochádza asi jedna štvrtina jej príjmov.

DOMINANTNÉ POSTAVENIE

Dominantné postavenie na trhu patrí americkým aplikáciám, pričom z najvýznamnejších poskytovateľov sú európskymi spoločnosťami len Point, Prime Response, SAP, Baan a Update. Najlepšie výsledky z tejto skupiny dosahuje spoločnosť Point, kým ostatní európski dodávatelia, predovšetkým Baan, sa zatiaľ len chystajú preraziť aj na americkom trhu. Svoje podiely na trhu postupne zvyšuje mnoho ďalších lokálnych dodávateľov, najmä Team Brendel a Innovations v Nemecku a Selligent vo Francúzsku.

Naopak, mnoho amerických aplikácií sa ešte len usiluje presadiť rovnako razantne v Európe ako na svojom domácom trhu. Najmä aplikácie z oblasti elektronického podnikania, ako napríklad Broadvision, Vignette, Dendrite a Open Market, sa ešte nepresadili v Európe rovnako ako doma, aj keď to môže byť čiastočne aj dôsledkom celkovo pomalšieho rozvoja eCommerce v Európe.

Hewson Consulting poznamenáva: “Jedným z kľúčových faktorov uvedenej skutočnosti je absencia vhodných stratégií väčšiny amerických dodávateľov. Sme presvedčení, že, väčšina severoamerických podnikov do Európy, s výnimkou Veľkej Brutánie, vôbec neprenikla. To sa v súčasnosti mení prostredníctvom akvizícií, dôkladne pripraveného organického rastu a budovania partnerstiev.”

KONKURENTMI SILNÉ SPOLOČNOSTI

Dodávatelia podnikových systémov získali na tomto trhu významný podiel, pričom Oracle, Peoplesoft a SAP majú každý podiel okolo 5 percent (Hewson Consulting však poznamenáva, že u týchto spoločností je ťažké vyčleniť hodnoty len za CRM aplikácie). Pri komentovaní vstupu týchto spoločností do oblasti CRM Allen Swann, medzinárodný prezident spoločnosti Prime Response, povedal: “Naši tradiční konkurenti, ktorí ponúkajú podobné riešenia, postupne vypadávajú z hry. Našimi novými konkurentmi sa stávajú veľké, silné spoločnosti.”

Swann verí, že trh sa bude polarizovať medzi riešeniami, ktoré sú “najlepšie v danej oblasti”, a aplikáciami ponúkajúcimi komplexné funkčnosti. “V mnohých prípadoch napríklad aj spoločnosť AXA Insurance, ktorá je významným zákazníkom spoločnosti Siebel, chcú spoločnosti vo svojich belgických a francúzskych prevádzkach implementovať naše produkty, pretože im poskytujú točo potrebujú. Našou výzvou je zdôrazniť, že sme najlepší vo svojej triede.”

Mnohé európske trhy sú ešte vždy nezrelé, najmä v Nemecku a Taliansku. To limituje možnosti rastu pre dodávateľov v rámci celej Európy, keďže vedúce trhy vo Veľkej Británii a Holandsku sa dostávajú do štádia zrelosti. V súčasnosti príjmy týchto dvoch krajín dosahujú 40 percent celkových príjmov z CRM softvéru. Rozmanitosť aplikácií spadajúcich pod jedno označenie CRM je priam úchvatná. Od softvéru pre call centrá a služby zákazníkom, ako napr. Siebel na jednej strane, až po správu a automatizáciu elektronickej pošty ako napr. Kana na strane druhej, trh aj naďalej odzrkadľuje krok po kroku implementačný proces, ktorý väčšina organizácií uplatňuje. Takto sú podporované špecifické riešenia, a to aj napriek tomu, že dlhodobejší trend smeruje ku konsolidácii.


Write review