Plánovanie CRM

16. 07. 2006 | 3/2005 | Comments [0]

Plánovanie CRM  - kľúč k úspechu projektu. Či už aktualizujete, upgradujete, štartujete alebo sa znovu pokúšate naštartovať vaše úsilie týkajúce sa riadenia vzťahov so zákazníkmi (Customer Relationship Management), niektoré základné kroky vám pomôžu na ceste k pozitívnej ROI (Return on Investment) t. j. návratnosti celkového vloženého kapitálu.

This article is paid. Subscribe to access paid