Real-time marketing

16. 07. 2006 | 3/2005 | Comments [0]

Real-time Marketing - v čom je tajomstvo úspechu? Real-Time Marketing (RTM), ako už názov napovedá, je využitie marketingových metód v reálnom čase t. j. v čase interakcie so zákazníkom. Je to spôsob ponuky produktov alebo služieb zákazníkom najčastejšie pomocou kontaktného centra / call centra, webového rozhrania alebo siete pobočiek.

This article is paid. Subscribe to access paid