Riadenie dodávateľského reťazca

16. 07. 2006 | 3/2005 | Comments [0]

Čo je riadenie dodávateľského reťazca: vzťahy a súvislosti. Riadenie dodávateľského reťazca je kombináciou umenia a vedy, ktoré sa orientuje na zlepšenie spôsobu, akým  spoločnosť vyhľadáva nespracovaný materiál potrebný na vytvorenie produktu alebo služieb, na vyhotovenie tohto produkt alebo služby a na jeho dodávku spotrebiteľom.

This article is paid. Subscribe to access paid