Riadenie vzťahov s dodávateľmi naberá rýchlosť

29. 07. 2006 | 12/2003 | Comments [0]

Riadenie vzťahov s dodávateľmi naberá rýchlosť. Nová štúdia od spoločnosti Frost & Sullivan, medzinárodnej organizácie v oblasti marketingového poradenstva opätovne potvrdzuje optimizmus, že prudko rastúce trhy s podnikovými aplikáciami môžu rásť aj za súčasného poklesu ziskov z predaja softvéru a znižovania príjmov z licencií v porovnaní s výsledkami za rok 2001.

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.