Riadenie vzťahov s dodávateľmi

31. 05. 2006 | 6/2006 | Comments [0]

Riadenie vzťahov s dodávateľmi. V poslednom čase čoraz viac začínajú využívať sofistikované technologické nástroje na riadenie vzťahov s dodávateľmi (SRM – Supplier Relationship Management).

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.