Riadenie vzťahov so zákazníkmi na tri

26. 01. 2007 | 4/2006 | Comments [0]

CRM slúži k identifikácii, zaisteniu a udržaniu si zákazníkov. Vďaka CRM je spoločnosť schopná lepšie riadiť a koordinovať interakciu s klientom naprieč celou firmou. CRM podporuje dokonalejšie využitie každého kontaktu so zákazníkom.

Riadenie vzťahov so zákazníkmi na tri

CRM či neskrátene Customer Relationship Management je výraz, ktorý vsúčasnej dobe „letí“. Manažéri firiem začínajú chápať, že riadenie vzťahov so zákazníkmi je pre ich podnikanie jednou zkľúčových aktivít. CRM slúži k identifikácii, zaisteniu a udržaniu si zákazníkov. Vďaka CRM je spoločnosť schopná lepšie riadiť a koordinovať interakciu sklientom naprieč celou firmou. CRM podporuje dokonalejšie využitie každého kontaktu so zákazníkom.

Firmy vyvíjajú stále viac úsilia, aby pochopili „svojich“ zákazníkov a boli im schopní nájsť a dodať pravé riešenie v pravý čas. Nestačí len mať na pamäti požiadavky zákazníkov. Vyplatí sa spolupracovať snimi vplnom zmysle slova. CRM sa preto dnes stáva kľúčovým prvkom pre výkonnosť podniku. Obdobie, keď jeden program vyhovoval všetkým, je preč. Vposlednej dobe sa diferencovali rôzne formy CRM, umožňujúce automatické procesy, ktoré pomáhajú riadiť vzťah so súčasnými zákazníkmi, zlepšiť identifikáciu potenciálnych zákazníkov, riadiť marketingové kampane, posilniť vzťahy sobchodnými partnermi a samozrejme posilniť lojalitu zákazníkov.Až donedávna však existovali len obmedzené možnosti pri výbere a použití CRM. Vo väčšine prípadov sa firmy obrátili na veľkých hráčov na trhu, od ktorých mohli získať kompletné CRM. Vznikali však problémy snáročnou implementáciou, so zlou návratnosťou investícií a sodporom zamestnancov využívať zbytočné časti systému. Väčšina CIO si postupne uvedomila, že sCRM, ako ho predtým poznali, je koniec. Bolo nutné poobzerať sa po systéme, ktorý bude rozumieť ich spoločnosti a ktorý bude rešpektovať ciele a stratégie konkrétnej firmy. Táto zmena pohľadu znamenala skutočnú revolúciu na trhu sCRM.

PDF attachement

Download PDF version of article


Write review