Trendy v riadení dodávateľských reťazcov

16. 07. 2006 | 3/2005 | Comments [0]

Súčasné trendy v riadení dodávateľských reťazcov. Čo sa deje a čo sa bude diať v ďalších mesiacoch a rokoch v oblasti riadenia dodávateľských reťazcov (Supply Chain Management)?

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.