Aj dáta sú peniaze - pretože majú veľkú hodnotu pre podnik

10. 08. 2006 | 4/2004 | Comments [0]

Aj dáta sú peniaze - pretože majú veľkú hodnotu pre podnik. Na záver medzinárodnej konferencie Data Management, ktorú zorganizoval eFocus v spolupráci EU Generation Viedeň  sa uskutočnila panelová diskusia.

Aj dáta sú peniaze – pretože majú veľkú hodnotu pre podnikNa záver medzinárodnej konferencie Data Management, ktorú zorganizoval eFocus vspolupráci EU Generation Viedeň sa uskutočnila panelová diskusia. Zúčastnili sa jej Andrej Gurský zo Siemens Businnes Services Slovensko, Peter Pavlovič z Capgemini Slovensko a Martin Kahan z Hewlett-Packard Slovensko. Panelovú diskusiu viedol Jozef Šupšák, šéfredaktor eFocusu.

Čo je hnacou silou manažmentu dát?A. Gurský: – Ak sa pod manažment dát dá zahrnúť aj pojem archivácia, tak ja osobne vidím budúcnosť práve v archivácii. Jednak z dôvodu odľahčovania produktívnych systémov a tiež preto, že archivácia bola doteraz nesprávne spájaná so zálohovaním (Backupom). Archivácia ponúka veľa možností, najmä z pohľadu legislatívy a komplexnosti systému ako takého.

PDF attachement

Download PDF version of article


Write review