Ako a podľa čoho si vyberať storage

11. 04. 2007 | 4/2007 | Comments [0]

Do roku 2011 nahradí tradičnú server-storage architektúru, ktorá tvorila základ IT infraštruktúry počas posledných 30 rokov, nová architektúrá, ktorá bude obsahovať stovky až tisíce samostatných zariadení.

This article is paid. Subscribe to access paid