Ako efektívne oslovovať klientov

29. 08. 2006 | 2/2006 | Comments [0]

Ako efektívne oslovovať klientov. Direct marketing si v celej svojej mnohotvárnosti vydobyl významné postavenie na slovenskom reklamnom trhu.

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.