Ako efektívnejšie ukladať podnikové dáta

17. 07. 2006 | 1/2005 | Comments [0]

Ako efektívnejšie ukladať podnikové dáta.Viete si predstaviť, aký objem dát sa ročne vyprodukuje na celom svete? Odborníci z americkej univerzite v Berkeley sa o to pokúsili a dospeli k nepredstaviteľnému číslu - 2 miliardy gigabytov. A rovnako zistili, že objem podnikových dát sa zdvojnásobuje každých 6 až 12 mesiacov. Už z toho je zrejme, aké výzvy stoja dnes pred užívateľmi a prevádzkovateľmi informačných systémov v podnikoch - ako efektívnejšie, teda spoľahlivo a lacnejšie ukladať dáta

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.