Ako môže riešenie Disaster Recovery znížiť náklady a skrátiť výpadky

10. 08. 2006 | 4/2004 | Comments [0]

Ako môže riešenie Disaster Recovery znížiť náklady a skrátiť výpadky. Veľa spoločností má dnes implementované technológie klasteringu, manažmentu a replikácie dát ako líniu obrany proti neplánovaným odstávkam - zlyhaniam serverov, výpadkom lokalít a iným udalostiam, ktoré ohrozujú úroveň služieb zákazníkom.

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.